Datasekretess

Datasekretess

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra och skyddade. Vi leder affärsverksamheten i enlighet med gällande lagar för dataskydd och datasäkerhet. En extern, oberoende dataskyddsansvarig övervakar vårt arbete och säkerställer att det utförs enligt lag.


1. Personuppgifter

I princip får du besöka vår webbplats utan att identifiera dig. Om du skickar e-post eller sänder ett kontaktformulär till oss, så används ditt meddelande och dina personuppgifter enbart för korrespondens med dig. Bearbetningen av kommunikationen kanske medför att de måste överlämnas till ansvariga på dotterbolag eller partnerbolag i NORMA Group SE. Därför kanske dina personuppgifter överförs, avläses och/eller lagras i olika länder i Asien, Europa, Amerika och Australien. De överlämnas inte till tredje part utanför NORMA Group SE. En översikt över var NORMA Group SE finns hittar du här. Alla företag i NORMA Group SE har samma ambitioner vad gäller dataskydd.


2. Åtkomst, korrigering, klagomål och förfrågningar

Vi ser till att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och i enlighet med gällande sekretesslagstiftning. Om du tror att dina personuppgifter har hanterats på ett sätt som bryter mot sekretesslagstiftningen, eller om du vill komma åt eller begära korrigering av uppgifter som vi lagrat om dig, ber vi dig att kontakta oss skriftligt. Ange så mycket information som möjligt för att hjälpa oss svara dig utan dröjsmål.


3. Metadata

När du besöker vår webbplats skickar du information om bland annat skärmupplösning, webbläsarversion, internetanslutning, operativsystem, språk, insticksprogram, var du befinner dig (land eller region) och sökmotorer. De lagrade uppgifterna används endast i statistiksyfte. De överlämnas inte till tredje part och analyseras inte på användarnivå.


4. Datasäkerhet

NORMA vidtar alla tekniska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi alla tekniska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, manipulering eller radering. Om personuppgifterna inte längre behövs i syfte att följa gällande lagstiftning för överlämning eller lagring av dem, så kommer de att raderas permanent.

NORMA anger uttryckligen att överföring av data på internet (t.ex. via okrypterad e-post) kan påverkas av säkerhetshål och därmed inte vara helt skyddad mot åtkomst av tredje part. Du kan när som helst skicka dina personuppgifter via vanlig post om det behövs, till exempel som applikationsdokument.


5. Användning av cookies

När du besöker enskilda sidor använder vi cookies för att förbättra navigeringen och genomföra analyser. Dataanalys hjälper oss förstå hur våra användare utnyttjar onlinetjänsterna så att vi kan förbättra dem. Dessa cookies löper ut efter en dag eller när sessionen är slut. De innehåller inga personuppgifter, d.v.s. innehållet kan inte knytas till en enskild person. Du kan inaktivera cookies i din webbläsare. Observera i anvisningarna från tillverkaren av webbläsaren.

Den här webbplatsen använder teknik från Etracker (www.etracker.com) för att samla in data om användarbeteende. Uppgifterna samlas in anonymt och används för marknadsföring och optimering. Alla besökardata sparas med en anonym användaridentitet och kan användas för att skapa en användningsprofil. Cookies kanske används i det här syftet. Cookies är små textfiler som lagras i besökarens lokala browsercache. Dessa cookies kan användas för att känna igen besökarens webbläsare. Uppgifterna som samlas in med Etracker-tekniken används inte för att bestämma identiteten hos en enskild webbplatsbesökare. De sammanställs inte med personuppgifter kopplade till personen i pseudonymen, såvida inte personen ifråga godkänt det först. Insamling och lagring av data kan när som helst upphöra när det gäller framtida tjänster

Denna webbsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder så kallade "kakor" ("cookies")- texfiler som lagras på din dator, vilket möjliggör en analys av din användning av vår webbsidan.De insamlade genom kakor information om din användning av vår webbsidan är oftast överförs till en Google-server i USA och lagras där.

Om den här sidan är aktiverat anonymisering av IP-adress, din IP-adress kommer att förkortas i förväg av Google på territoriet i medlemsstaterna i Europeiska unionen och andra undertecknare av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall fullständig IP-adress skickas till en Google-server i USA och förkortas där. IP-anonymisering är aktiverat på denna webbplats.

På uppdrag av operatören av den här webbplatsen Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, som gör det möjligt för utarbetandet av rapporter om aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsen och Internet till operatörssidan. IP-adressen överförs av din webbläsare inom Google Analytics-programmet lagras inte tillsammans med andra data från Google. Genom att ställa in din webbläsare, kan du avaktivera kakor. Vi noterar dock att i detta fall full användning av alla funktioner på denna webbplats får inte vara möjlig.

Du kan också blockera lagring av uppgifter som genereras av kakor om din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) i Google och behandling av dessa uppgifter från Google, genom att hämta och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.

Som ett alternativ till webbläsaren Addon eller inom webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på denna länk för att välja bort från att spåras av Google Analytics i denna webbplats i framtiden (opt-out gäller endast för webbläsaren där du ställa in den och inom detta område). En opt-out cookies sparas på enheten, vilket innebär att du måste klicka på denna länk igen, om du tar bort dina cookies.


6. Uttrycklig tillåtelse

Om du lämnar personuppgifter till oss, så tillåter du uttryckligt att de får insamlas, bearbetas och användas i de syften som anges i denna sekretesspolicy. Meddela oss om du inte vill att vi ska kontakta dig med hjälp av dina personuppgifter. Då används uppgifterna inte i det syftet.


7. Ändringar av sekretesspolicyn

Vi kanske granskar och uppdaterar sekretesspolicyn då och då. Efter en sådan uppdatering publiceras den senaste versionen av sekretesspolicyn på våra webbplatser.


8. Kontakta den dataskyddsansvarige

Vi svarar gärna på dina frågor om dataskydd. Dataskyddsansvarig hos NORMA Group SE: Udo Wenzel, Röbelerstr. 43, D-17207 Bollewick, phone: +49 39931 50870, e-Mail: info@agentia.de.


Uppdaterades senast i januari 2017.