Stämpel

Ansvarig för webbplatsen:

NORMA Group SE

Postfach 1149
D-63461 Maintal
Edisonstr. 4
D-63477 Maintal
Tel.: +49 (6181) 6102-740

info@normagroup.com
www.normagroup.com

VAT-ID: DE 276 865 249

Styrelseordförande. Dr Stefan Wolf
Företagsledning: Bernd Kleinhens (ordförande), Dr. Michael Schneider, John Stephenson

Inskrivningsdomstol Hanau, HRB 94473

Stämpel

Användningen av NORMA Groups webbplats, hädanefter kallad NORMA, sker i enlighet med följande generella regler och användningsvillkor. Läs dem noggrant innan du använder vår webbplats. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa användningsvillkor.


1. Ansvarsfriskrivning

NORMA vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig. Men NORMA tar inget ansvar och lämnar inga garantier för att informationen på webbplatsen är korrekt och fullständig eller publiceras i rätt tid. Det gäller också alla kopplingar (länkar) som webbplatsen direkt eller indirekt hänvisar till. NORMA kan inte ställas till svars för innehållet eller informationen på en webbplats som du besöker via en sådan länk. Sådana länkar tas bort omedelbart om vi får information om regelbrott. NORMA förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera informationen utan föregående meddelande.


NORMA kan inte ställas till svars för några direkta eller indirekta skador, inklusive intäktsbortfall, som uppstår på grund av eller i samband med informationen på den här webbplatsen.


2. Upphovsrätt och närliggande rättigheter

Informationen som publiceras på webbplatsen följer tysk upphovsrättslagstiftning och närliggande lagar. Användning som inte tillåts enligt tysk upphovsrätt eller närliggande lagstiftning kräver föregående skriftligt godkännande från NORMA eller den aktuella upphovsrättsinnehavaren. Det gäller i synnerhet kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning och mångfaldigande av innehåll i databasen eller andra elektroniska medier och system. Om innehåll och rättigheter tillhör tredje part så anges detta. Otillåten kopiering eller distribution av enskilt innehåll eller hela sidor är förbjudet och beivras. Det är bara tillåtet att skapa kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk.


Webbplatsen får bara presenteras i externa ramar med skriftligt tillstånd.


3. Andra regler och föreskrifter för användning

Det är uttryckligen förbjudet att använda kontaktinformation i affärsmässigt syfte såvida inte NORMA har gett skriftligt tillstånd eller det redan finns ett affärsförhållande. NORMA och alla namngivna personer på webbplatsen motsätter sig affärsmässig användning och spridning av uppgifter.