China NORMA EJT (Changzhou) Co., Ltd. No.9, Longyin Road, Wujin National Hi-Tech Industrial Zone CN-213167 Changzhou PR China Tel.: +86 519 8058 8000 Fax: +86 519 8058 8010 info.cn@normagroup.com www.normagroup.com