China Wuxi No. 50, Chunhui Zhong Road Xishan Economic Development Zone 214101 Wuxi Jiangsu Province, China Tel.: +86 510 88266951 Fax: +86 510 88267160 info.cn@normagroup.com www.normagroup.com