O skupině NORMA®

../res/About_C1.png/$file/About_C1.png

Je přirozené, že požadujete to nejlepší

Bez ohledu na to, ve které části světa se nacházíte, vždy existuje nejméně jeden náš výrobek, který by měl být vaší první volbou, pokud potřebujete špičkové řešení v oblasti upínání a spojování. Již více než šedesát let se snažíme úzce spolupracovat se svými dodavateli i zákazníky při vývoji výrobků, které se vyznačují vynikajícími funkčními vlastnostmi. Hadicové spony, potrubní spojky, zajišťovací výrobky nebo výrobky z plastů. Bez ohledu na své použití je každý výrobek značky NORMA® konstruován, vyráběn i dodáván v rámci certifikovaného systému řízení kvality. Tento přístup k vývoji výrobků je nezbytným předpokladem pro dosažení inovativních, přesto však odolných konstrukčních řešení, která jsou požadována koncovými uživateli.

../res/About_C2.png/$file/About_C2.png

Kvalita výrobků NORMA®

Kvalita výrobku pro nás představuje zásadní hodnotu, včetně služeb poskytovaných zákazníkům. Bez ohledu na odvětví, pro které je určen, bude výrobek NORMA® zkonstruován, vyroben a dodán v rámci systému řízení kvality podle normy TS 16949. Bezchybný vývoj výrobků je předpokladem pro dosažení odolných konstrukcí a poskytnutí optimální kvality. V této souvislosti je třeba zmínit postup APQP (Pokročilé plánování kvality výrobků) a související nástroje pro řízení kvality, mezi které patří například FMEA (Analýza možných způsobů a důsledků poruch), které jsou základem vývoje spolehlivých součástí a navrhování bezchybných výrobních postupů.

../res/About_C3.png/$file/About_C3.png

Duch partnerské spolupráce

Vývoj výrobků vyžaduje úzkou komunikaci mezi společností Norma a jejími zákazníky, tím je také zajištěna kvalita během výroby a při dodávkách. Kromě interního systému zpětného sledování, jehož prostřednictvím společnost NORMA monitoruje a analyzuje svoji vlastní výkonnost, je v rámci skupiny používána takzvaná metodika „8D“, která umožňuje včasné řešení problémů vznikajících ve fázi výroby udržováním bezprostřední a transparentní komunikace se zákazníky.

../res/About_C4.png/$file/About_C4.png

Vývoj výrobků – tvůrčí partnerská spolupráce se zákazníky

Skupina NORMA si zakládá na inovaci stávajících a vývoji nových výrobků, proto zaujímá pevné postavení vedoucího poskytovatele řešení. Díky šířce své výrobní řady, představuje skupina NORMA samostatnou třídu. Jelikož nabízí jak plastové systémy, tak i rozsáhlou řadu kovových spon a spojek, dokáže společnost NORMA často navrhovat rozdílná řešení pro jedinou oblast použití. Vývoj výrobků využívá výhod testování a ověřování po celou dobu jejich životnosti. Tyto postupy zahrnující všechny zkoušky, provádí společnost NORMA ve svých vlastních testovacích provozech, ve kterých dokáže analyzovat jakékoli řešení a aplikaci.

Vynalézavý partner

../res/About_C5.png/$file/About_C5.png

Nejen, že společnost NORMA reaguje na požadavky na řešení pocházející od zákazníků, nýbrž sama aktivně navrhuje nová, založená na současných i budoucích potřebách trhu. Obchodní model společnosti je založen na úspěchu dosahovaném prostřednictvím tvůrčího technického přístupu namísto snahy být pouhým „následovatelem“ na trhu.