Skupina NORMA® na trhu

Trh náhradních dílů pro automobily

NORMA® propojuje kriticky důležitá potrubí sloužící k přepravě ropy, vody, vzduchu a jiných látek pro auta, nákladní automobily či jiná vozidla.

Výroba strojů

NORMA® propojuje kriticky důležitá potrubí sloužící k přepravě ropy, vody, vzduchu s využitím upínání či uchycení potrubí, plechů, kontejnerů či jiných komponent.

Bílá elektronika

NORMA® propojuje kapalinová potrubí, připevňuje podstavce, předpružuje zavírače dveří a pružné hadice využívané v domácnostech i ve firmách, např. v ledničkách, pračkách nebo sušičkách.

Chemický průmysl

NORMA® zpracovává zrnité materiály, propojuje potrubí pro přepravu chemických látek a spojuje komponenty používané pro chemickou analýzu.

Zavlažování

NORMA® propojuje potrubí a hadice a dále též uchycuje potrubí, hadice, čerpadla a filtry využívané v domácnostech, ve firmách nebo systémech vodohospodářství v zemědělství.

Výstavba lodí

NORMA® propojuje potrubí pro palivo, chladicí vodu, čerstvou vodu, podpalubní vodu, balastovou vodu a dále též uchycuje hydraulická potrubí či potrubí výfukových plynů na obchodních či výletních lodích.

Potravinářský a nápojový průmysl

NORMA® spojuje a uchycuje přepravní potrubí pro potravinářský a nápojový průmysl.

Železniční průmysl

NORMA® propojuje komponenty pro zelektrizovaný vzduch, chladicí vodu či vyhřívání vozů a dále též uchycuje potrubí, kontejnery a filtry zajišťující efektivní a spolehlivou přepravu cestujících i nákladu po železnici.

Zemědělství

NORMA® propojuje komponenty pro zelektrizovaný vzduch, chladicí vodu, ohřívání, hydraulické ovladače a servoovladače, upíná záslepky a uchycuje komponenty a potrubí.

Stavitelství

NORMA® propojuje trubky pro přívodní potrubí, odsávací potrubí, vodovodní a odpadní potrubí v budovách, na veřejných stavbách a v oblasti zdravotnictví či vodohospodářství.

Výroba motorů

NORMA® propojuje trubky pro chladicí vodu, topné systémy, zelektrizovaný vzduch, nasávaný vzduch či výfukové plyny a uchycuje potrubí nebo komponenty výrobců motorů.

Výroba čerpadel a filtrů

NORMA® propojuje přívodní a odvodní potrubí a uchycuje čerpadla, filtry a potrubí pro výrobce čerpadel a filtrů.

Těžební průmysl

NORMA® propojuje přívodní a odvodní potrubí k čerpadlům a hadicím při povrchové i hlubinné těžbě.

Infrastruktura

NORMA® propojuje potrubí pro infrastrukturní projekty včetně silnic, mostů, tunelů, rozvodů vody a systémů odpadních vod, komunikačních systémů a elektrických sítí.

../res/App2.png/$file/App2.png ../res/App3.png/$file/App3.png ../res/App4.png/$file/App4.png ../res/App5.png/$file/App5.png ../res/App6.png/$file/App6.png ../res/App7.png/$file/App7.png ../res/App8.png/$file/App8.png ../res/App9.png/$file/App9.png