ACCUSEAL

Trubkové spony – Spony výfukového potrubí

1
Vysoce pevné upínací příslušenství s korozivzdorným povlakem
  2
  Snadná montáž, pouze jeden montážní utahovací úkon
   3
   Hladká objímka

    Jedinečná těsnicí spona

    Provedení AccuSeal využívá pokrokovou technologii reakčních bloků Torca, která umožňuje rovnoměrné rozdělení upínací síly v celém rozsahu 360°, čímž je zabráněno vzniku deformací trubky při současném dosažení jedinečně účinného utěsnění okolo spojovaných součástí výfuku i při vysokém zatížení spony. Spoje výfukových trubek jsou opravitelné a snadno rozebíratelné.

    Výhody

    • Jednoduchý, účinný způsob spojování součástí výfukového systému
    • Jedinečného těsnicího účinku a vysokých svěracích sil je dosahováno bez vzniku trvalých deformací součástí výfukového systému
    • Umožňuje vytváření opravitelných spojů
    • Odolná instalace bez poškození konců trubek
    • Konstrukce umožňující připojování k součástem, které jsou určeny k následné montáži do větších sestav
    • Vynikající hodnoty zatížitelnosti spony

    Aplikace


    • Pro spojování součástí výfukových systémů
    • Sestavený, opravitelný spoj, který je použitelný na všech drážkovaných tuhých trubkách
    • Trubky, tlumiče hluku a katalyzátory

    Také by vás mohlo zajímat