NORMA Group SE z impetem wchodzi w rok 2015, zwiększając sprzedaż i przychody w pierwszym kwartale

NORMA Group SE (“NORMA Group”), światowy lider w technice produkcji łączeń, pewnie wszedł w nowy rok finansowy 2015. Firma notowana w indeksie MDAX w pierwszym kwartale 2015 roku odnotowała sprzedaż w wysokości 221,5 mln Euro, co w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku oznaczało wzrost o 24,6% (Q1 2014: 177,8 mln Euro). Wzrost ten przyniosły głównie intensywnie realizowane przejęcia. Skorygowany przychód przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji (skorygowany EBITA) w pierwszym kwartale 2015 roku wzrósł o 20,2% do wartości 39,2 mln Euro (Q1 2014: 32,6 mln Euro). Skorygowana marżą EBITA wyniosła 17,7% (Q1 2014: 18,4%).

 – W pierwszym kwartale roku finansowego 2015 nadal odnosiliśmy ciągłe sukcesy. W obydwu Amerykach i rejonie Azji i Pacyfiku odnotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży – mówi Werner Deggim, prezes i dyrektor generalny NORMA Group. – Jesteśmy dobrej myśli co do realizacji planów w 2015 roku i spodziewamy się, że osiągniemy oczekiwane rezultaty.

Prognoza na 2015 rok potwierdzona
NORMA Group potwierdza swoją prognozę na rok finansowy 2015, opublikowaną w Sprawozdaniu Rocznym 2014. W porównaniu z rokiem 2014 NORMA Group spodziewa się w roku 2015 solidnych 4 do 7 % wzrostu organicznego. Ponadto NORMA Group przewiduje uzyskanie około 110 mln euro sprzedaży poprzez przejęcie w Stanach Zjednoczonych firm National Diversified Sales, Inc. oraz Five Star Clamps, Inc. Ponadto w roku 2015 NORMA Group spodziewa się osiągnąć skorygowaną marżę EBITA na poziomie ponad 17%, utrzymującym się konsekwentnie przez ubiegłe lata (2014: 17,5%; 2013: 17,7%).

Pełne sprawozdanie za pierwsze trzy miesiące 2015 roku można pobrać na stronie www.normagroup.com/publications. Dodatkowe informacje można uzyskać przez Internet, w zakładce „Investor Relations” na stronie www.normagroup.com/Investor Relations.