../res/leisure.jpg/$file/leisure.jpg

Budowa jachtów

Element wspólny dla wszystkich łodzi rekreacyjnych – od małej jedynki do dużego jachtu – bezpieczeństwo na pokładzie jest niezbędne.