../res/road2.jpg/$file/road2.jpg

Drogi

Doskonałość NORMA Grupa przejawia się w dążeniu do stałego wzrostu poziomu zadowolenia klientów. Grupa stale rozwija jakość usług oraz techniczną optymalizację procesów i produktów.

Grupa NORMA – Twój partner systemów do transportu mediów, zastosowań złączy i systemów płynnych.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ciągłych zmian rynkowych oraz znajomości międzynarodowych standardów i norm, Grupa NORMA jest partnerem z wyboru. Grupa zawsze chętnie otwiera zupełnie nowe ścieżki, oferuje gamę produktów technologii zasilania i rozwiązań systemowych, które stają się niezbędne we wszystkich sektorach przemysłu.