../res/pharmabiotech1.png/$file/pharmabiotech1.png

Farmacja i biotechnologia

Paleta produktów CONNECTORS jest tak szeroka jak zapotrzebowanie na różnorodne połączenia w przemyśle sterylnym. Wszystkie standardowe produkty są dostępne i spełniają najwyższe wymagania. Zwracamy dużą uwagę, aby wszystkie nasze produkty posiadały certyfikat, a tym samym były indywidualnie identyfikowane.

Dowiedz się więcej o ofercie produktów farmaceutycznych i biotechnologicznych.

Spójrz na nasze produkty z punktu widzenia zastosowania.