Sectores-infraestructuras-1.jpg
Sectores-infraestructuras-2.jpg
Sectores-infraestructuras-3.jpg
Sectores-infraestructuras-4.jpg

Infrastruktura

W zakresie infrastruktury i budownictwa NORMA Group oferuje wysoką jakość rozwiązań technicznych dotyczących łączenia, zabezpieczania i mocowania. Nasze laboratoria zostały odpowiednio wyposażone, by móc dokładnie badać cykl życiowy produktów oraz ich zgodność z przepisami dotyczącymi gospodarki wodnej (produkcja wody, jej uzdatnianie, kanalizacja i oczyszczanie), zdrowia (utylizacja ścieków, wodociągi, wentylacja) oraz dla celów przemysłu stoczniowego (liny balastujące, systemy przechowywania wody pitnej, chłodzenie, woda z zęzy, oleje). Nasze rozwiązania pozwalają naszym klientom zaoszczędzić czas montażu i dają pewność prawidłowego funkcjonowania: nasze produkty zapewniają brak wycieków, dużą odporność i trwałość, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznośći oraz higieny.