Stocznie

Statki to skomplikowane technologicznie środowisko obejmujące wibracje, korozję, wysokie ciśnienie, przepływy płynów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, organicznie objętościowe i wagowe.

../res/Infrastructure_shipbuilding.png/$file/Infrastructure_shipbuilding.png

Poziom wody przy obciążeniuSłodka wodaWoda chłodząca
Produkty FGR:
GRIP E-FP
Produkty FGR:
GRIP E
Produkty FGR:
PLAST GRIP E, GRIP E
OlejeRurociąg zęzowyWoda do celów technicznych
Produkty FGR:
GRIP E-FP
Produkty FGR:
GRIP E-FP
Produkty FGR:
COMBI GRIP E

Więcej informacji na temat produktów FGR dla sektora gospodarki