Podmiot odpowiedzialny za stronę internetową

NORMA Group SE

Postfach 1149
D-63461 Maintal
Edisonstr. 4
D-63477 Maintal
Tel.: +49 (6181) 6102-740

info@normagroup.com
www.normagroup.com

Numer VAT: DE 276 865 249

Przewodniczący Rady Nadzorczej: dr Stefan Wolf
Zarząd: Bernd Kleinhens (prezes), dr Michael Schneider

Sąd rejestrowy w Hanau, HRB 94473

Nota prawna

Korzystanie ze strony internetowej NORMA GROUP Distribution Polska Sp.z o.o. (zwanej dalej NORMA) podlega niniejszym warunkom. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony. Korzystając z strony, użytkownik akceptuje ich postanowienia.

1. Wyłączenie odpowiedzialności

NORMA podejmie wszelkie zasadne działania w celu zamieszczenia na niniejszej stronie odpowiednich i wyczerpujących informacji. NORMA nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje terminowości, prawidłowości i wyczerpującego charakteru zamieszczonych informacji. Odnosi się to również do wszystkich bezpośrednich lub pośrednich łączy („linków”), do których niniejsza strona może przekierowywać użytkownika. NORMA nie ponosi odpowiedzialności za treść i informacje znajdujące się na stronie internetowej, do której prowadzi taki link. W przypadku powzięcia wiedzy o naruszeniach prawa, linki takie będą natychmiast usunięte. NORMA zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji zamieszczonych informacji bez uprzedzenia.

NORMA nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w tym za utratę zysku, jakie mogą wystąpić z powodu lub w związku z informacjami zamieszczonymi na niniejszej stronie.

2. Prawa autorskie i prawa pokrewne

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie są chronione prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Wszelkie przypadki wykorzystania informacji wykraczające poza zakres przewidziany na mocy praw autorskich i praw pokrewnych wymagają pisemnej zgody NORMA lub odpowiedniego podmiotu będącego właścicielem praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, opracowania, tłumaczenia, zapisu, przetwarzania i odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa stron trzecich są odpowiednio oznaczone. Niedozwolone powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści bądź całych stron jest niedozwolone i będzie podlegać karze. Dozwolone jest wyłącznie sporządzanie kopii i pobieranie plików do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Przedstawianie niniejszej strony wewnątrz struktury innych serwisów dozwolone jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody.

3. Pozostałe warunki

Korzystanie z informacji kontaktowych do celów komercyjnych jest wyraźnie niedozwolone bez pisemnej zgody NORMA, z wyłączeniem, gdy między stronami istnieje wcześniej nawiązana relacja biznesowa. NORMA i wszystkie osoby wymienione na niniejszej stronie nie wyrażają zgody na wykorzystanie swoich danych do celów komercyjnych ani na ich ujawnianie.