Polityka prywatności

NORMA GROUP Distribution Polska Sp.z o.o. (zwana dalej NORMA) szanuje poufność danych osobowych i prywatność użytkowników oraz zobowiązuje się wdrożyć odpowiednie środki, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Celem niniejszej polityki prywatności jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz umożliwienia im dostępu do ich treści i poprawiania ich. Przestrzegamy Ustawy z 1997 roku o ochronie danych osobowych (PPDA) w jej najbardziej aktualnej wersji.

1. Dane osobowe

Użytkownicy mogą zasadniczo korzystać ze strony bez ujawniania swojej tożsamości. Jeżeli użytkownik wysyła do nas e-mail lub formularz kontaktowy, wówczas treść wiadomości i dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do korespondencji z nim. Przetwarzanie wiadomości może pociągać za sobą konieczność przesłania jej do właściwych organów spółek zależnych lub stowarzyszonych NORMA Group SE. Dane osobowe użytkownika nie mogą więc być przekazywane, wykorzystywane i/lub przechowywane w różnych krajach na terenie Azji, Europy, Ameryki i Australii. Nie będą one przekazywane stronom trzecim spoza NORMA Group SE. Wykaz lokalizacji, w których prowadzi działalność NORMA Group SE znajduje się tutaj. Wszystkie spółki NORMA Group SE są objęte jednakowo restrykcyjnym zobowiązaniem do ochrony danych.


2. Dostęp, poprawianie, skargi i zapytania

Zapewniamy, że dane osobowe użytkownika będą traktowane w sposób poufny i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Jeżeli zdaniem użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, lub jeżeli chce on/ona uzyskać dostęp lub zgłosić zmianę danych osobowych, prosimy o kontakt w formie pisemnej. Szczegółowe formułowanie wniosków/zapytań przyśpiesza ich przetwarzanie.


3. Dane dotyczące korzystania ze strony

Zapewniamy, że dane osobowe użytkownika będą traktowane w sposób poufny i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Jeżeli zdaniem użytkownika jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, lub jeżeli chce on/ona uzyskać dostęp lub zgłosić zmianę danych osobowych, prosimy o kontakt w formie pisemnej. Szczegółowe formułowanie wniosków/zapytań przyśpiesza ich przetwarzanie.


4. Bezpieczeństwo danych

NORMA stosuje wszelkie środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych. W celu ochrony danych osobowych użytkowników, stosujemy wszelkie środki techniczne w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, ingerencją i zniszczeniem. Jeżeli dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do celu/celów, do jakich możemy je z mocy prawa wykorzystywać lub ujawniać, albo w jakich jesteśmy z mocy prawa zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dane te zostaną trwale usunięte.

NORMA otwarcie deklaruje, że podczas przesyłania danych przez internet (np. za pomocą nieszyfrowanej poczty elektronicznej) mogą występować luki bezpieczeństwa, w związku z czym dane te mogą nie być w pełni zabezpieczone przed dostępem stron trzecich. W razie konieczności możliwe jest również przysyłanie nam danych (np. dokumentów aplikacyjnych) drogą pocztową.


5. Wykorzystywanie plików cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dokonywania analiz. Dzięki analizie danych jesteśmy w stanie poznać sposób, w jaki użytkownicy korzystają z usług online oraz umożliwiają nam ich udoskonalanie. Pliki cookies są usuwane po jednym dniu lub po zakończeniu sesji i nie zawierają danych osobowych (tzn. treść plików cookies nie jest analizowana w powiązaniu z użytkownikiem). Możliwe jest również wyłączenie cookies w przeglądarce. W tym celu prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostawcy Państwa przeglądarki.

Niniejsza strona internetowa korzysta z technologii etracker (www.etracker.com) do zbierania danych o zachowaniu użytkowników. Dane te są zbierane anonimowo i używane do celów marketingowych oraz do optymalizacji strony. Dane użytkowników zapisywane są za pomocą anonimowego ID użytkownika i mogą być zebrane w postaci profilu użytkownika. Do zbierania i zapisywania tych danych mogą też być używane pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki użytkownika. Umożliwiają nam one rozpoznanie przeglądarki internetowej osoby odwiedzającej stronę internetową. Dane zebrane za pomocą technologii etracker nie są używane bez wyraźnej zgody użytkownika ani do jego osobistej identyfikacji, ani do łączenia danych osobowych z właścicielem pseudonimu. Prawo do gromadzenia i przechowywania danych może być odwołane w każdym czasie, również w odniesieniu do usług, jakie możemy świadczyć w przyszłości

Niniejszy serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa plików “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Państwo z niego korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat Państwa korzystania z serwisu (włącznie z Państwa adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Jeżeli ten serwis anonimizuje adresy IP, Państwa adres IP zostanie obcięty przez Google na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu. Anonimizacja adresów IP jest aktywna w tym serwisie.

Google będzie korzystał z tych informacji w celu ewaluacji sposobu w jaki Państwo korzystają z serwisu, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na serwisach internetowych i korzystaniem z internetu.

Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Możecie Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej. Możecie Państwo również uniemożliwić Google zbierania danych z cookies i przetwarzania Państwa danych (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics.

Alternatywnie zamiast dodatku do przeglądarki lub w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można posłużyć się tym linkiem w celu zablokowania Google Analytics w tym serwisie (zablokowanie będzie działało wyłącznie w tej przeglądarce w której kliknięto w link i w ramach tylko tej domeny). Cookie z blokowaniem będzie przechowywane na Twoim urządzeniu, oznacza to konieczność ponownej aktywacji blokady w przypadku usunięcia własnych plików cookie.


6. Wyraźna zgoda

Przekazanie nam danych osobowych jest równoznaczne z udzieleniem wyraźnej zgody na ich gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie we wszystkich wymienionych celach w niniejszej polityce prywatności. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by jego dane osobowe były przez nas wykorzystywane do kontaktu z nim, prosimy o stosowną informację.


7. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać weryfikacji i aktualizacji. W przypadku aktualizacji polityki prywatności, na naszej stronie zamieszczona będzie jej najnowsza wersja..


8. Kontakt z inspektorem ochrony danych

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności NORMA, prosimy o kontakt. Inspektor ochorny danych NORMA Group SE:

The Data Protection Officer
dataprotection@normagroup.com
tel: +49 (6181) 6102-0

Ostatnia aktualizacja: Marsz 2018.