Produkty DCS

Oryginalny produkt o wysokiej jakości i niezawodności.

Produkty grupy DCS dowiodły swojej skuteczności wiele razy, oferując niezawodne i ekonomiczne podłączenie gładko zakończonych przewodów odprowadzających wodę. Wewnątrz budynku, w podziemnych parkingach, schowany w glebie, w oczyszczalni ścieków lub do systemów kanalizacyjnych w mostach, DCS jest idealnym rozwiązaniem łączącym.

Od wielu lat największe firmy korzystają z know-how Grupy NORMA, w dziedzinie rozwoju i produkcji przewodów. Jakość i wiarygodność połączeń NORMA™ odgrywa istotną rolę w reputacji wielu marek. Materiały stosowane w produktach Grupy NORMA są starannie dobierane do swoich aplikacji i warunków eksploatacji, zapewniając możliwie najdłuższy okres eksploatacji.

../res/NCO_DCS_Rapid_shad2011.png/$file/NCO_DCS_Rapid_shad2011.png

Połączenia niewyciągane, ograniczone

W zakresie połączeń niewyciąganych, ograniczonych, od wielu lat budownictwo opiera się na połączeniach DCS.

../res/NCO_DCS_Rekordkralle_shad2011.png/$file/NCO_DCS_Rekordkralle_shad2011.png

Połączenia wyciągane, ograniczone

Sprawdzone połączenia klasy DCS, przeznaczona do stosowania w rurach osiowych, ograniczonych.

Infrastructure_DCS_en.pdf