../res/air-intake-panorama.jpg/$file/air-intake-panorama.jpg

Systemy nawiewu i indukcji

Łańcuch jest tak mocny, jak mocne jest jego najsłabsze ogniwo. Pojazd może zawierać do do 200 obejm i każda z nich musi być absolutnie niezawodna. NORMA Group dąży do całkowitego wyeliminowania przecieków, miasto dostarczanie produktów wysokiej jakości i optymalnej minimalizując potencjalne drogi wycieku w systemie to projektuje.

Katalog produktów NORMA Grup oferuje szeroki zakres opasek state-of-the-art, połączeń rur, profili, produktów klamer utrzymujących, Szybkozłącze, Systemy przepływu i wyrobów z tworzyw sztucznych, wiele wykazując niezwykłą teknologiske Grupy i innowacyjnych atutów. Nie ma produktów NORMA Grupa lub rozwiązanie dla każdej możliwej czerpni i wymogu indukcyjnej.