Srpska premijerka Ana Brnabiæ posetila kompaniju NORMA Serbia

• Među članovima delegacije bili su i članovi kabineta vlade
• NORMA Serbia: Atraktivan, moderan poslodavac

Majntal, Nemačka/Subotica, Srbija – 6. 7. 2018. – Srpska premijerka Ana Brnabić i drugi članovi kabineta njene vlade posetili su 5. jula 2018. godine fabriku NORMA Serbia u Subotici, jedan od 27 proizvodnih pogona grupacije NORMA Group. Poseta delegacije je bio deo svečanosti vezanih za obeležavanje prve godišnjice rada vlade premijerke Brnabić. Fokus je bio na razvojnom partnerstvu i kompetentnosti na području inovacija kompanije NORMA Serbia. Postavljanje standarda u oblasti razvoja proizvoda, što je potpomognuto osnivanjem sopstvene laboratorije za ispitivanje u krugu fabrike, nije jedina stvar koja je pošla za rukom kompaniji NORMA Serbia od njenog osnivanja 2011. godine. Preduzeće se takođe dokazalo i kao atraktivan poslodavac u regionu.

Tomas Kraus, potpredsednik EMEA EJT (Engineered Joining Technology) grupacije NORMA Group. pozdravio je goste i izjavio: „Veoma nam je drago i smatramo se počastvovani da je NORMA Serbia pobudila interesovanje srpske vlade premijerke Brnabić. Kao lider na svetskom tržištu u oblasti visoko razvijene tehnologije spojnih sredstava, stekli smo ugled atraktivnog poslodavca u regionu. Od otvaranja pogona NORMA Serbia stalno postoji veliko interesovanje kvalifikovane radne snage.“

Sistem vrednosti kompanije NORMA Group predviđa solidan, održiv razvoj vrednosti. U to spada i da se zaposlenima ponudi bezbedno i podsticajno radno okruženje. Talentovane kod nas čekaju moderna radna mesta i ponude za rad. NORMA Serbia zapošljava 1.134 ljudi i usled toga je jedan od najvećih poslodavaca na ovom području. Pogon pruža podršku kooperaciji sa obrazovnim ustanovama i takođe nudi dualno obrazovanje. NORMA Serbia takođe aktivno sarađuje sa univerzitetima. Studenti, na primer, mogu kod nas da obave 12-mesečnu praksu. Osim toga, u fabrici se neguje raznolikost i svake godine se obeležava „Diversity Day“ (Dan raznolikosti), u Srbiji i celoj kompaniji. Grupacija NORMA Group je 2013. potpisala „Povelju o raznolikosti“ i u sledećoj godini izradila smernicu za raznolikost.

NORMA Serbia je 100 posto orijentisana na klijentelu iz automobilske industrije. Dobro školovani zaposleni na licu mesta svakodnevno rade na tome da budu blizu klijenata. U okviru toga, oni pomažu klijentima pri razvoju i validaciji inovativnih rešenja. NORMA Serbia je opremljena jednom od najmodernijih laboratorija za ispitivanje u EMEA regionu. Laboratorija se odlikuje visokim stepenom stručnosti u oblasti ispitivanja. Postupci ispitivanja u fabrikama omogućavaju grupaciji NORMA Group da sprovodi veoma složena ispitivanja u sopstvenoj režiji.

„Naših ukupno 12 laboratorija za ispitivanje širom sveta ima ambiciozan zadatak da garantuje prvoklasan kvalitet. Svuda u svetu uspostavljamo jednako visoke standarde ispitivanja kvaliteta i razvoja“, objašnjava Tomas Kraus.

Na proizvodnoj površini od 9.000 kvm se u fabrici u Subotici izraðuju i testiraju održive, inovativne tehnologije spajanja i rešenja za proizvode. Portfolio proizvoda se kreæe od sistemskih rešenja od uree i plastiènih vodova za fluide za transport goriva i ulja, preko sistema za rashladnu vodu, ventilaciju rezervoara i odzraèivanje kuæišta radilice, pa do utiènih spojeva za brzu i efikasnu montažu.

Kao moderan poslodavac, NORMA Serbia u Srbiji pruža pozitivan doprinos ekonomskom i društvenom napretku regiona.

Dodatne informacije o preduzeæu pronaæi æete na www.normagroup.com. Fotografije za medije pronaðite na posetite našu platformu www.normagroup.com/Pressebilder.

Kontakt za saradnju sa medijima


NORMA Group SE
Susanne Kindor Marrier d’Unienville
Group Communications
E-adresa: susanne.kindor@normagroup.com
Tel.: +49 (0)6181 - 6102 7607


O grupaciji NORMA Group
Grupacija NORMA Group je lider na svetskom tržištu i u oblasti visoko razvijene i standardizovane tehnologije spajanja (tehnologija spajanja, pričvršćivanja i rukovanja fluidima). Kompanije kreira širok asortiman inovativnih rešenja za spajanje, kao i tehnologija za vodoprivredu. Sa oko 8.100 zaposlenih, grupacija NORMA Group snabdeva klijente u 100 zemalja sa više od 40.000 rešenja za proizvode. U okviru toga, grupacija NORMA Group pruža podršku svojim klijentima i poslovnim partnerima u odgovoru na globalne izazove kao što su klimatske promene i sve veće smanjivanje resursa. Proizvodi namenjeni spajanju koriste se u vozilima, brodovima i avionima, u vodoprivredi, kao i u proizvodnim postrojenjima farmaceutske industrije i biotehnologije. Grupacija NORMA Group je 2017. godine ostvarila prihod od oko 1,02 milijardi evra. Kompanija raspolaže mrežom od 27 proizvodnih pogona širom sveta i brojnim distributivnim centrima u Evropi, Severnoj, Srednjoj i Južnoj Americi, kao i u azijsko-pacifičkom prostoru. Glavno sedište je u Majntalu kod Frankfurta na Majni. Grupacija NORMA Group SE je registrovana na frankfurtskoj berzi hartija od vrednosti na regulisanom tržištu (Prime Standard) i članica je MDAX indeksa.