Často Kladené Dotazy

TECHNICAL PRODUCT INFORMATION

Uvádíme nejvyšší přípustnou utahovací rychlost a doporučujeme nastavit na nástroji tuto rychlost pro konečnou montáž co nejnižší, abyste u svorky dosáhli co nejlepší hodnoty svěrací síly. -> maximálně 350 ot./min, pro konečnou montáž doporučeno 60-125 ot./min.
Uvádíme doporučené hodnoty a mezní hodnoty pro jednotlivé státy. Lze je nalézt v příslušných datových listech (výkresech) nebo na našich webových stránkách, dále též v katalozích a příslušných standardech.
Nemůžeme zde uvést žádnou hodnotu, neboť je třeba zohlednit tlakovou odolnost celého systému, který se skládá z různých součástí a je ovlivněn mnoha faktory. Na tlakovou odolnost systému má velký dopad např. tvar kohoutku a materiál, z nějž je vyroben, teplota, délka hadice, náplň hadice apod.
Za předpokladu správného využití svorky nedoporučujeme její opětovné použití více než desetkrát.
SMO 254 je zkratka názvu speciální nerezové oceli. Význam zkratky je následující: S = Syrafast = švédský výraz pro „odolnost proti kyselinám”, MO = molybden, 254 = poslední čísla z telefonního čísla muže, který vytvořil tento materiál (žertovný příběh). V souladu se švédským standardem SS2298 byla tato ocel nazvána S60, a odpovídá materiálu podle DIN 1.4547. Zkombinovali jsme jej s názvem materiálu SMO-S60. V souladu s naším materiálovým kódem je srovnatelný s W6.
Šestihranný šroub přímo odkazuje na ABA Original SMO-S60 WDHC a odlišuje jej od ostatních produktů ABA Original WDHC. Dalším důvodem je samotný materiál. Z důvodu vysokého obsahu slitin je tvarování tohoto materiálu náročné, proto jsme se rozhodli vyrábět šroub bez zářezu.
Materiál SMO 254 je vysoce legovaná nerezová ocel, jejíž obsah niklu, chromu a molybdenu je mnohem vyšší než u materiálu AISI 316 (W5).
Jedná se o kabelový stahovací nylonový pásek s nízkým profilem. Tyto zipové kabelové stahovací pásky se vyznačují vynikající pevností v tahu a vysokou kvalitou, díky nimž jsou vhodné k použití v mnoha různých oblastech.
Tento kabelový stahovací pásek s nízkým profilem se vyznačuje vynikající funkčností, pevností a bezpečností. Konečný produkt je vizuálně přitažlivější. Nemá ostré hrany, které by mohly poranit osobu provádějící montáž, technika nebo konečného uživatele. naše pásky díky flexibilní hlavě příliš nepřečnívají.
Ano, nízkoprofilový stahovací pásek ABA je kompatibilní s veškerými montážními nástroji a kleštěmi na trhu.
Naše nabídka zahrnuje dvě různé varianty pro různá zatížení: Střední zatížení: max. zatížení 23 kg /50 lbs, vysoké zatížení: max. zatížení 54 kg /120 lbs.