ABA NOVA

Obejma do wszechstronnego zastosowania

1
Śruba o specjalnej budowie
  • – lepszy moment obrotowy w stanie spoczynkowym
2
Zwarta obudowa
  • – wyższa wartość i lepszy rozkład siły zaciskowej
3
Blokada mechaniczna
  • – bez punktów spawania
4
Oznakowana opaska
  • – informacja o materiale i rozmiarze wybita na każdej obejmie
5
Kod identyfikacyjny
  • na każdej obejmie

Obejmy ABA NOVA posiadają nowo zaprojektowaną obudowę umieszczoną w sposób, który zapewnia równomierne rozłożenie dużej siły zaciskowej i bezpieczniejsze prowadzenie wysuwającej się opaski. Krótkie siodełko obudowy zapewnia również optymalny nacisk w miejscu styku z przewodem giętkim. Konstrukcja nowej generacji oferuje zapas siły

zaciskowej, która pozwala zachować wytrzymałość na uszkodzenia. Ponadto gładka powierzchnia wewnętrzna opaski i jej zaokrąglone krawędzie nie powodują uszkodzenia przewodu, zmniejszając ryzyko powstania wycieku.