Frågor och svar

TEKNISK PRODUKTINFORMATION

Vi specificerar det högsta tillåtna åtdragningsvarvtalet och rekommenderar att slutmonteringsverktygets varvtal är så lågt som möjligt. På så sätt uppnås kopplingens maximala klämprestanda. -> högst 350 varv/min, rekommenderad slutmontering 60–125 varv/min.
Vi rekommenderar åtdragningsmoment och anger gränsvärden. Du hittar dem i tillhörande datablad (ritningar) och/eller på vår webbplats, samt i kataloger och tillämpliga standarder.
Vi kan inte uppge exakta värden, eftersom hela systemet trycktålighet måste vägas in. Det består av flera komponenter och påverkas av en mängd faktorer. Tappgeometri och material, slangens tjocklek och material, temperaturen, slanglängden, mediet m.m. påverkar systemets trycktålighet på många olika sätt.
Förutsatt att kopplingen anbringas korrekt så rekommenderar vi att den inte återanvänds mer än 10 gånger.
SMO254 är en förkortning för namnet på det speciella rostfria materialet. Det står för:  S = Syrafast, MO = Molybden och, 254 = de sista siffrorna i telefonnumret till killen som uppfann materialet (rolig historia). Enligt svensk standard SS2298 heter materialet S60,och det motsvarar DIN 1.4547 materialet. Vi sammanfattar det till materialnamnet S60. I enlighet med vår materialkod är det jämförbart med W6.
Först och främst ger den sexkantiga skruven en direkt indikation till ABA Original SMO-S60 WDHC för att särskiljas från alla andra ABA Original WDHC. Ett annat skäl är själva materialet. På grund av den höga legeringen är formgivningen av materialet en utmaning, därför bestämde vi oss för att producera en skruv utan spår.
SMO254 är ett höglegerat rostfritt stålmaterial med betydligt högre innehåll av nickel, krom och molybden än i ett material av AISI 316 (W5).
Detta buntband har den lägsta profilen på marknaden. Lågprofilbuntbandet erbjuder en överlägsen draghållfasthet och robust kvalitet som står sig väl i en mängd olika miljöer.
Lågprofilbuntbandet har en exceptionell funktionalitet, styrka och säkerhet. Det förstärker det visuella intrycket av en färdig produkt. Skapar inga vassa avklippningskanter som kan skada installatörer, tekniker eller slutanvändare och det flexibla huvudet gör att vårt buntband kan ligga ännu lägre eftersom det anpassar sig till den runda ytan.
Ja, ABAs lågprofilbuntband är kompatibla med marknadens alla monteringsverktyg och tänger.
We offer two different versions that can handle different loads: Medel = max last 23 kg/50 lbs och, Tung = max last 54 kg/120 lbs.