BREEZE MINI

En lätt och strömlinjeformad klämma

1
Hus i ett stycke
  • ger styrka och stabilitet
2
Koniskt böjda perforerade spår:
  • mer stål mellan hålen som ger bättre styrka och jämnare ingrepp i snäckgängan

Den strömlinjeformade konfigurationen gör att klämman kann monteras i trånga kopplingar eller svåråtkomliga områden. Klämman skapar ett högt tätningstryck med ett åtdragningsmoment på bara 1,2 till 1,7 nm.