ABA NOVA

En mycket mångsidig klämma

1
Specialkonstruerad skruv
  • förbättrat tomgångsmoment
2
Kompakt hus
  • bättre och mer jämnt fördelad spännkraft
3
Mekaniskt lås
  • inga svetspunkter
4
Märkt band
  • material och storlek är märkta på alla klämmor
5
Spårningskod på alla klämmor

    ABA Nova-klämmor har ett nytt hus som sitter så att klämkraften fördelas jämnare och ger en säkrare styrning av bandet som sticker ut. Det korta husfästet ger optimalt kontakttryck på slangen.

    Den nya konstruktionen ger en klämkraftsreserv som är brottsäker och ger en mycket bra och tät anslutning. Den släta undersidan och de böjda bandkanterna är skonsamma mot slangen och minskar risken för läckage.