ABA ROBUST SYRAFAST

En kraftfull slangklämma

1
Skruven har ett inbyggt distansstycke
  • – en del mindre att hålla reda på
2
Bandbrygga med rundade kanter
  • - för att skydda slangen vid hög åtdragningskraft
3
Sexkantskruv
  • - vanliga verktyg som en universaldragare kan användas för att dra åt

En stor, stark klämma som ger ett säkert och skonsamt grepp runt kraftfulla slangar. Den robusta syrafasta klämman används för starka åtdragningskrafter - till exempel i stora och förstärkta slangar inom jordbruk, bevattning, dräneringssystem, slamsugning etc. där behovet av hållbarhet och säker funktion är stort på grund av den tuffa hanteringen och de svåra förhållandena.

Bandbryggans kurvradie, de jämna övergångarna mellan delarna och bandet samt den släta bandundersidan ger en bra kontaktyta mot slangen och därmed även en bra tätning.