Społeczna odpowiedzialność biznesu

i zrównoważony rozwój w NORMA Group

norma_responsibility_en_alt.png

Grupa NORMA pragnie przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i środowiska poprzez sposób prowadzenia działalności. Nasza strategia odpowiedzialności społecznej biznesu pomaga nam zachowywać się odpowiedzialnie, a jednocześnie zabezpieczyć naszą pozycję jako światowego lidera rynku i technologii łączeń.

2018_Help_Day_Jugendclub_6.JPG

Ludzie

Nasi pracownicy umożliwiają i napędzają nasz sukces biznesowy:

  • Inwestujemy w bezpieczne i wspierające środowisko pracy oraz w ochronę zdrowia.
  • Stale rozwijamy naszych pracowników, poprawiając w ten sposób naszą pozycję jako czołowego pracodawcy.
  • Wierzymy w różnorodność w firmie i promujemy środowisko pracy wolne od uprzedzeń.

AdobeStock_269601941.jpeg

Środowisko

Naszym celem jest zmniejszenie naszego wpływu na środowisko w całym łańcuchu wartości:

  • Dzięki naszej technologii łączenia wspieramy klientów w spełnianiu przyszłych norm środowiskowych i poprawianiu ich ekologiczności (np. mniej emisji, mniejsze zużycie wody).
  • W naszej własnej produkcji postawiliśmy sobie cel ograniczenia emisji CO2 o około 20% w 2024 r. w porównaniu z 2017 r.
  • Zapewniamy zgodność z normami środowiskowymi i wnosimy ambitny wkład w dziedzinie gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

To top